Home

In recent years, bad behavior towards people who have been discriminated against by religion, language and race, victims of war, refugees, regular and irregular migrants has increased in recent years. In addition, many negative behaviors are carried out against women, even though they are said to be equal. Today, although countries have made many regulations to make life easier for people with disabilities, life is still very difficult for them. Convicts, on the other hand, face many problems such as not being able to find a place to stay and a job after starting life. Unaccompanied children, who lost their mothers, fathers, and all relatives during the war and were abandoned, are also in the group of vulnerable people.

The protection of the vulnerable is the aim of human rights. Groups that are structurally discriminated against for different reasons, such as women, and people who have difficulty in defending themselves and therefore need special protection are among the vulnerable group. In this congress, which will be held on October 20-22, 2022, in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholar 2022 the problems faced by vulnerable people in the scientific environment and solutions will be discussed.

The International Vulnerable Congress by organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on 20,21,22 October 2022 in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholars, sociologist, health professionals, politicians and other practitioners who want to contribute to the field from different countries.

The Congress covers the following topics:

 • Racism
 • Language and Religion Discrimination
 • Rights of Victims of War, Refugees and Regular and Irregular Migrants
 • Women’s Rights
 • Life of Disabled People
 • Unaccompanied Children
 • The Needs and Care of Elderly People
 • Social and Business Life of Convicts
 • And other topics…

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher (Among Postgraduates)
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

2. Uluslararası Savunmasız Gruplar Kongresi

Son yıllarda din, dil ve ırk ayrımcılığına uğramış kişilere, savaş mağdurlarına, mültecilere, düzenli ve düzensiz göçmenlere yönelik kötü davranışlar son yıllarda artış göstermektedir. Ayrıca eşit olduğu söylense de kadınlara karşı birçok olumsuz davranış yapılmaktadır. Günümüzde ülkeler engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok düzenleme yapmış olsa da hayat onlar için hala çok zor. Hükümlüler ise hayata başladıktan sonra kalacak yer ve iş bulamama gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Savaş sırasında annelerini, babalarını ve tüm akrabalarını kaybeden ve terk edilen refakatsiz çocuklar da savunmasız insanlar grubundadır.

Korunmasız kişilerin korunması insan haklarının amacıdır. Kadınlar gibi farklı nedenlerle yapısal olarak ayrımcılığa uğrayan gruplar, kendilerini savunmada güçlük çeken ve bu nedenle özel korumaya ihtiyaç duyan kişiler savunmasız gruplar arasında yer almaktadır. savunmasız kişilerin bilimsel ortamda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

E-Journal of Law tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Hassas Gruplar Kongresi 20-22 Ekim 2022 tarihinde Ankara/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, hukukçular, sosyologlar, sağlık profesyonelleri, politikacılar ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

Uluslararası Savunmasız (Dezavantajlılar) Gruplar Kongresi aşağıdaki konuları içermektedir:

• Irkçılık

• Dil ve Din Ayrımcılığı

• Savaş Mağdurlarının, Mültecilerin ve Düzenli ve Düzensiz Göçmenlerin Hakları

• Kadın hakları

• Engellilerin Hayatı

• Refakatsiz Çocuklar

• Yaşlıların İhtiyaçları ve Bakımı

• Hükümlülerin Sosyal ve İş Hayatı

• Ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu